Μεταφερθήκαμε στο σχολικό δίκτυο

8 01 2011

Η προσπάθειά μας φιλοξενείται πια στην πλατφόρμα του πανελλήνιου σχολικού δικτύου. Επισκεφτείτε μας στο ΙΩΑΝΝΙΝΑ-ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Β ΕΠΙΠΕΔΟΥ